Transferne cene: Pravila i praksa
NAJNOVIJE
Vašem porodičnom biznisu je potreban odbor
23.09.2022.

Vašem porodičnom biznisu je potreban odbor

Odbor bi trebalo da bude na čelu svakog porodičnog preduzeća, upravljanje poslovanjem je pravi smer. Ako želite da imate biznis koji je otporan i ima pozitivan uticaj na sve zainteresovane strane (npr. zaposlene, kupce, prodavce i društvo), morate se pobrinuti da vaš odbor bude netaknut i da funkcioniše optimalno. Ovaj članak nudi neka pitanja koja treba razmotriti dok razvijate najbolje prakse za svoj odbor, kao što su ko treba da bude u odboru, da li vam je potreban nezavisni direktor i koliko često vaš odbor treba da se sastaje. Dok podržavate sopstveni porodični biznis u ovim turbulentnim vremenima, važno je razmisliti o svrsi i praksi vašeg odbora. Zato što će na kraju, konačnu sudbinu vašeg poslovanja (npr. prodaja, spajanje ili raspuštanje) odrediti vlasnici. Ne menadžment.

Tiho napuštanje je o lošim šefovima, a ne o lošim zaposlenima

Tiho napuštanje je o lošim šefovima, a ne o lošim zaposlenima

„Tiho napuštanje“ je novo ime za staro ponašanje. Autori, koji su decenijama sprovodili procene liderstva, redovno su tražili od ljudi da ocene da li je njihovo „radno okruženje mesto gde žele da idu dalje“. Njihovi podaci pokazuju da se tiho napuštanje obično manje odnosi na spremnost zaposlenog da radi više i kreativnije, a više na sposobnost menadžera da izgradi odnos sa svojim zaposlenima u kojem ne broje minute do vremena napuštanja.

Emocije nisu neprijatelj dobrog donošenja odluka
21.09.2022.

Emocije nisu neprijatelj dobrog donošenja odluka

Prečesto, kada treba da donesemo tešku odluku, žurimo da bismo izbegli da se suočimo sa neprijatnim emocijama. Ali kanalisanje tih emocija – proces koji autor naziva „emocionalno zaokruživanje“ – može nam pomoći da osiguramo da smo ispravno identifikovali odluku koju moramo da donesemo i da nas postavi da idemo napred sa jasnoćom i samopouzdanjem. Proces je jednostavan kao da odvojite vreme da identifikujete 1) emocije koje osećate dok se suočavate sa svojom odlukom i 2) emocije koje želite da osetite dok posmatrate svoju odluku u retrovizoru. Šta vidite? Kako je vaš život bolji za zadovoljavajući ishod odluke?

Kako se osnivači samounište pod pritiskom
20.09.2022.

Kako se osnivači samounište pod pritiskom

U ovom članku ispitujemo tri kategorije štetnog ponašanja koje postaje sve češće među preduzetnicima jer se suočavaju sa sve većim stresom zbog svog finansiranja i zdravlja svog poslovanja. Ova ponašanja su „kretanje protiv“, „udaljavanje“ i „pomeranje ka“, a sve su to mehanizmi suočavanja koji pokušavaju da povrate kontrolu kroz manipulaciju, odvraćaju stvarnost i oštru kritiku izbegavanjem ili izbegavaju bol i strah putem dopadljivosti. Takođe ćemo naglasiti kako samosvest, uparena sa profesionalnom i ličnom podrškom, može da spreči samodestruktivno ponašanje i promoviše pozitivnije interakcije i, što je najvažnije, rezultate.

Izdvajamo
Šta učiniti ako vam posao ugrožava moral
16.05.2022.

Šta učiniti ako vam posao ugrožava moral

Moralna povreda se javlja u različitim zanimanjima i predstavlja traumatsku reakciju na svedočenje ili učešće u ponašanju na radnom mestu koje je u suprotnosti sa nečijim moralnim uverenjima u situacijama sa visokim ulozima. Dok je krajnja odgovornost za sprečavanje moralnih povreda na donosiocima odluka u organizaciji, pojedini zaposleni su često primorani da se sami nose sa posledicama. Saveti autora, podstaknuti odgovorima čitalaca na njihov nedavni članak, upućeni su onima koji moraju da brinu o sebi dok ih poslodavci dovode u situacije moralne štete. Ako vam je savest povređena, čak iako ste vi krivac za to, oni vam nude šest načina da započnete proces obnove.

3 načina na koje marketinški stručnjaci mogu da steknu i zadrže poverenje kupaca
17.06.2022.

3 načina na koje marketinški stručnjaci mogu da steknu i zadrže poverenje kupaca

Istraživanje sprovedeno 2021. koje je obuhvatalo 1.000 potrošača, zaključilo je da više od 80% smatra poverenje odlučujućim faktorom u svojim odlukama o kupovini, uprkos činjenici da samo 34% veruje brendovima koje koriste. Kako se smanjuje poverenje u institucije, potrošači su sve skeptičniji oko toga gde troše svoj novac i gde dobijaju informacije. Autor preporučuje tri marketinške strategije za brendove kako bi zadržali i podstakli poverenje u svoje brendove: 1) Ne preterujte, 2) Izbegavajte poluistine i 3) Spoznajte priliku i prilagodite se.

Da bi postigli rezultate, najbolji lideri guraju i vuku svoje timove
08.07.2022.

Da bi postigli rezultate, najbolji lideri guraju i vuku svoje timove

Tokom protekle godine, postojao je poziv liderima da budu manje zahtevni i više empatični prema pojedinim zaposlenima. Da bi postigli rezultate, menadžeri su morali da se oslone na „pull“ – dajući zaposlenima da govore o tome kako će izvršavati zadatak i koristeći inspiraciju i motivaciju da ih pokrenu. Ali analiza hiljada procena pokazala je da najefikasniji lideri takođe znaju kako da „guraju“ — da pokreću rezultate govoreći ljudima šta da rade i pozivajući ih na odgovornost. Vaši napori da povećate empatiju ne bi trebalo da umanje Vašu sposobnost da povremeno gurate kada je to potrebno. Podaci pokazuju da to može biti jaka sila koja gradi poverenje među zaposlenima. Ključno je znati kada koristiti koji pristup, u zavisnosti od zadatka, vremena i ljudi.

Vreme je da ʺponovo izmisliteʺ zadržavanje zaposlenih

Vreme je da ʺponovo izmisliteʺ zadržavanje zaposlenih

Prema Gartneru, predviđa se da će tempo fluktuacije zaposlenih biti 50–75% veći nego što su kompanije iskusile ranije, a problem se pogoršava time što mu je za ispunjavanje uloga potrebno 18% duže nego pre pandemije. Sve više menadžeri provode vreme koje nemaju u potrazi za novim regrutima na skupom i konkurentnom tržištu. Ukoliko se napori ne usmere na zadržavanje zaposlenih, menadžeri neće moći da podstiču učinak i utiču na promene. Lideri moraju da preduzmu akciju kako bi svojim menadžerima omogućili da zadrže svoj talenat, a da pritom i dalje mogu da ostvare rezultate. Menadžerima je potrebna pomoć oko tri stvari. Prvo, potrebna im je pomoć da pomere fokus razgovora o karijeri sa unapređenja na napredovanje i razvoj u različitim pravcima. Drugo, potrebna im je pomoć u stvaranju kulture i strukture koja podržava eksperimente u karijeri. Konačno, menadžeri treba da budu nagrađeni ne za zadržavanje ljudi u svojim timovima, već za zadržavanje ljudi (i njihovog potencijala) u celoj organizaciji.

Najčitanije prethodnog meseca